7 korakov do certifikata

Aktivnosti za pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija

  1. korak - Uvodni sestanek s predstavnikom vodstva podjetja

  2. korak – Posnetek trenutnega zdravstvenega stanja v organizaciji in predlogi ukrepov

  3. korak - Priprava načrta in predstavitev nabora ukrepov s cilji in aktivnostmi

  4. Korak - Izvedba delavnic in seminarjev

  5. korak – Spremljanje izvajanja programa

  6. korak – Evalvacija programa

  7. korak – Podelitev certifikata Zdravju prijazna organizacija ob zaključku programa