Učinki

Pridobitev certifikata ima kratkoročne in dolgoročne učinke v organizaciji, ki se kažejo na vseh nivojih.

Vodstvo … Z implementacijo ukrepov ZPO vodstvo odraža zavedanje o pomembnosti zdravja, izkazuje skrb za slehernega zaposlenega, sporoča, da je zrelo za spremembe in nove načine delovanja ter je pripravljeno vlagati v dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje) s čimer dokazuje, da je uspešnost podjetja odvisna od vseh zaposlenih.
 
Zaposleni … Organizacija s certifikatom ZPO svojim zaposlenim sporoča, da je zdravje zaposlenih tudi njihova domena. S skrbjo za zdravje se poveča zadovoljstvo zaposlenih in njihova pripadnost organizaciji. Z gibanjem in uravnoteženo prehrano se utrdijo medosebne vezi in poveča sproščenost. Zaposleni se fizično in psihično bolje počutijo, se lažje soočajo s stresnimi situacijami ter imajo več energije in motivacije za produktivno delo.
 
Organizacija … Izvajanje ukrepov vodi k ekonomsko učinkovitejši organizaciji z večjo produktivnostjo. Zmanjša se absentizem, poveča se organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, organizacija pridobi na ugledu.
 
Vlaganje v zdravje je enostavna in dolgoročna naložba od katere nimajo koristi le zaposleni ali organizacija, temveč celotna družba in okolje v katerem posameznik živi, dela in ustvarja.