Okvirna naložba

Naložba v zdravje zaposlenih in pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija (ZPO) zajema:

 • posnetek stanja, koordinacijo in spremljanje izvajanja programa (posnetek trenutnega stanja v organizaciji in ocena potreb, predlog ukrepov, priprava implementacijskega načrta, spremljanje in vrednotenje izvedbe ukrepov ter strokovna podpora notranjemu promotorju);
 • seminar - Predstavitev projekta ZPO vsem zaposlenim;
 • pregled delovnih mest in svetovanje s področja ergonomije;
 • izvedba meritev splošne telesne pripravljenosti – EFB;
 • organizacija in izvedba delavnic;
 • izvedba delavnice 10 minut za zdravje in uporaba podpornih orodij;
 • udeležba na tradicionalni letni konferenci Kongres športa (1 oseba);
 • pomoč pri povezovanju s športnimi organizacijami in društvi;
 • 30% popust pri nakupu podpornih orodij:
 • slovesna podelitev certifikata.
   

V kolikor nosilec postopka certificiranja s koordinatorjem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov znotraj podjetja potrebnih več vzporednih postopkov, organizacija (prijavitelj) nosi stroške za posamezne postopke.