Ukrepi za delni pristop k projektu

Organizacija mora za delni pristop k projektu izvesti 5 ukrepov na nivoju organizacije ter izbrati in uspešno izpeljati enega izmed treh sklop ukrepov.

Ukrepi na nivoju organizacije:
 • Podpis pisma o nameri
 • Določitev odgovorne osebe oz. skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Priprava načrta promocije
 • Ustvarjanje okolja za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Izvajanje 10 minutne vadbe za zdravje na delovnem mestu
 
Ukrepi za izboljšanje telesnega zdravja:
 • Delavnica s predstavitvijo uporabe strokovnih podpornih orodij: knjižica, koledar, plakat
 • Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni odmor vadbe za zdravje
 • Testiranje splošne telesne pripravljenosti
 • Pomen telesne dejavnosti in predstavitev praktičnih rešitev
 
Ukrepi na področju zdrave in uravnotežene prehrane:
 • Delavnica prehranjevalne navade in možnosti prehranjevanja v delovnem času
 • Delavnica sestavljanje zdravih in uravnoteženih obrokov
 
Ukrepi na področju psihosocialnega zdravja:
 • Spoznajmo in upravljamo stres
 • Tečaj sproščanja

Ukrepi na področju ergonomije:

 • Pregled delovnih mest po načelih ergonomije in možna izdelava zdravstvene ocene tveganja.
 • Delavnica – Ergonimija na delovnem mestu.

Strošek delne izvedbe zajema:

 • koordinacijo (posnetek trenutnega stanja v organizaciji in ocena potreb, predlog ukrepov, priprava implementacijskega načrta ter določitev odgovorne osebe/skupine za promocijo zdravja,
 • spremljanje in vrednotenje izvedbe ukrepov ter strokovna podpora notranjemu promotorju)
 • seminar - Predstavitev projekta Zdravju prijazna organizacija vsem zaposlenim.
 • izvedbo meritev splošne telesne pripravljenosti – (Europien Fitness Badge)
 • organizacijo in realizacijo delavnic (2 -4 delavnici) ??
 • udeležba na tradicionalni letni konferenci (1 oseba)
 • pomoč pri povezovanju s športnimi organizacijami
 • 30% popust pri nakupu podpornih orodij