Predstavitev

Program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem področju in zadošča zakonskim obveznostim Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 12/2011.

Logotip Zdravju prijazna organizacija

Športna unija Slovenije je oblikovala celosten program promocije zdravja na delovnem mestu, ki sta mu v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazala podporo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje.

Prednostno program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti, zdravega prehranjevanja in preprečevanju stresa. Program se posveča tudi zdravemu delovnemu okolju, ergonomiji delovnega mesta, meritvam kakovosti zraka in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravo delovno okolje.

CILJ je, da poiščemo optimalno povezavo med zdravim življenjskim slogom in učinkovitostjo zaposlenih.
 

Prednosti programa Zdravju prijazna organizacija:

  • sistematičen, celosten, t.i. „tailor-made“ pristop do zaposlenih v podjetju

  • narejen posnetek stanja organizacije: testiranja, analize delovnih mest, ankete zaposlenim, testiranje Euro Fitnes Badge

  • vključenost strokovnjakov iz različnih področij (prehrana, ergonomija, psihologija, coaching, …)

  • mreža 200 športnih društev z raznoliko ponudbo športne vadbe širom Slovenije

  • podporno orodje: Moj dnevnik zdravja, koledar in plakat vaj na delovnem mestu

  • certifikat Zdravju prijazna organizacija

 

Za več informacij o programu:

Polona Štajnar

svetovalka promocije zdravja pri delu

polona.stajnar@sportna-unija.si

GSM: 041 789 232