S certifikatom do zdravja zaposlenih

S certifikatom do zdravja zaposlenih

  • 16.06.2016
  • V sklopu celostne promocije zdravja na delovnem mestu smo v sredo, 15. junija uspešno izvedli strokovni seminar: Kako poskrbeti za zdravje zaposlenih?

Na seminarju so se nam pridružili predstavniki različnih organizacij (šole, občine in podjetja), ki se zavedajo pomena vlaganja v zdravje zaposlenih kot investicije, ki se večkrat povrne z

  •           večjim zadovoljstvom                    manjšim absentizmom
  •           večjo produktivnostjo                    manjšo fluktuacijo

Predstavili smo jim korake in nabor ukrepov, ki so potrebni za pridobitev certifikata zdravju prijazno podjetje. Izpostavili smo posebnosti in prednosti projekta ter stroške, ki z izvajanjem  aktivnosti nastanejo.

Za predstavitev strokovne vsebine posameznih področji so poskrbeli naši sodelavci, dr. Maja Pori, redna profesorica na Fakulteti za šport, Ana Škoberne, dr. med. specialistka dermatovenerologije in Jani Jeriček, teolog.

Dr. Porijeva je predstavila zasnovo in strukturo 10 minutne vadbe za zdravje, ki je podkrepljena s strokovnimi orodji, ki so jih prejeli vsi udeleženci: Moj dnevnik zdravja, koledar in plakat vaj na delovnem mestu. Osrednji del njene predstavitve je bil namenjen pomenu telesne dejavnosti za zdravje in iskanju praktičnih rešitev, s prikazom nekaterih vaj, ki jih lahko vsakodnevno izvajamo na delovnem mestu.

Kako prepoznati stres, kako se z njim soočiti in kateri so najboljši načini za spoprijemanje s stresom, je udeležencem na slikoviti način predstavila dr. Škoberne. Izpostavila je pomen tehnik za sproščanje mišične napetosti in umirjanje uma, ki jih lahko delodajalci izberejo kot enega izmed ukrepov za pridobitev certifikata.

Kako si razporediti delo tako, da bomo lahko čim bolj izkoriščali svoje talente, hkrati pa bo imelo podjetje za to boljši dobiček, je predstavil Jani Jeriček, ki je tudi osvetlil pomembnost krmarjenja med delom in družinskim življenjem.

Udeleženci so s predstavitvijo posameznih ukrepov na nivoju organizacije, za izboljšanje telesnega zdravja ter psihosocialnega zdravja pobližje spoznali kaj vse njim in njihovim zaposlenim nudi projekt in pridobljen certifikat zdravju prijazno podjetje.

S podpisom Pisma o nameri pa bodo lahko pristopili k izvajanju projekta.