Usposabljanje za organizatorja športne rekreacije na delovnem mestu

Usposabljanje za organizatorja športne rekreacije na delovnem mestu

  • 20.07.2016
  • Usposabljanje je namenjeno predstavnikom podjetij, posameznikom, ki so odgovorni za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu in športnim delavcem, ki želijo pridobiti strokovno usposobljenost za samostojno izvedbo in vodenje programov športne rekreacije na delovnem mestu oziroma v delovnih okoljih.

V okviru usposabljanja bodo udeleženci pripravili načrt promocije zdravja na delovnem mestu za svojo organizacijo, ki bo podlaga za pridobitev certifikata Zdravju prijazno podjetje.

Certifikat bo organizacija prejela na podlagi pripravljenega načrta promocije in uspešni izvedbi 4-ih delavnic s področja testov splošne telesne pripravljenosti, pomena telesne dejavnosti za zdravje, stresa in prehrane.

V 135 urni program je poleg poznavanja osnov psihologije, pedagogike, managementa, medicine športa in športnega treniranja vključeno poznavanje področja:

- Osnove promocije zdravja in telesne dejavnosti pri delu

- Priprave, izvajanja in vrednotenja programa promocije zdravja na delovnem mestu

- Poznavanje zdrave in uravnotežene prehrane

- Ukrepov za izboljšanje telesnega in psihosocialnega zdravja na delovnem mestu

- Ukrepov za učinkovito komuniciranje in upravljanje s stresom

- Ukrepov za izboljšanje ergonomije delovnih mest

- Usklajevanja osebnega in poslovnega življenja

- Poznavanja kostno-mišičnih težav, povezanih z delom in oceno tveganja za pojavnost le teh

- Primerov vadb za posamezne tipe delovnih mest

STROŠEK USPOSABLJANJA in strokovnega gradiva: 900 EUR

STROŠEK DODATNIH DELAVNIC in PRIDOBITEV CERTIFIKATA: 600 EUR

SKUPAJ: 1500 EUR

Informacije in predprijave: mojcakoligar@sportna-unija.si, 041 749 991