Narejen prvi korak za pridobitev certifikata

Narejen prvi korak za pridobitev certifikata

  • 20.06.2017
  • Pretekli teden smo v Planinski zvezi Slovenije začeli z izvajanjem prvih aktivnosti, ki so del pridobitve certifikata Zdravju prijazna organizacija.

Projekt Zdravju prijazna organizacija smo v preteklih mesecih predstavili nekaterim organizacijam in podjetjem, ki so izkazala interes za pridobitev certifikata. Med slednjimi je Planinska zveza Slovenije, kjer z izvajanjem ukrepov začnemo takoj po poletnih počitnicah.

Po uvodnem sestanku, kjer smo vodstvu predstavili potek programa promocije zdravja, smo dobili zeleno luč za izvedbo prvih aktivnosti. Tako smo na prvem srečanju vse zaposlene seznanili s potekom izvajanja projekta v njihovi organizaciji in jim predstavili sedem korakov do pridobitve certifikata Zdravju prijazna organizacija. Ker je bilo srečanje v popoldanskem času, smo sedenje prekinili z vajami na delovnem mestu in se pri tem tudi zabavali.

Naslednji korak je izvedba ankete med zaposlenimi, katere rezultati bodo osnova za izdelavo načrta ukrepov. Mnenja in predlogi zaposlenih so namreč zelo pomemben del vsakega programa promocije zdravja.

Temu bo sledila analiza stanja merljivih kazalnikov zdravja in testiranje telesne pripravljenosti zaposlenih z izvedbo najsodobnejših testiranj na mednarodni ravni, European Fitness Badge, ki ga bomo v organizaciji izvedli konec poletja. Na podlagi rezultatov zdravstvenega stanja in počutja zaposlenih bomo izdelali program ukrepov.

V jesenskem delu sledijo izobraževanja in delavnice za doseganje zastavljenih ciljev in pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija.