EFB testiranje zaposlenih iz podjetja Telekom d.d.

EFB testiranje zaposlenih iz podjetja Telekom d.d.

  • 18.10.2017
  • Za testiranje telesne pripravljenosti svojih zaposlenih so se odločili tudi v podjetju Telekom d.d. Skupina za zdravje zaposlenih na Telekomu je s testi European Fitness Badge ušesno opravila prejšnji teden.

Vedno več podjetij se zaveda pomena zdravja zaposlenih. Med podjetji, ki že vrsto let aktivno pristopajo k omenjeni problematiki, je tudi Telekom d.d. V sklopu programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga v podjetju izvajajo, so se odločili tudi za izvedbo testiranja telesne pripravljenosti zaposlenih in sicer s estiranjem European Fitness Badge.

Prednost testiranja European Fitness Badge je v njegovi hitri in enostavni izvedbi. Na podlagi podatkov in rezultatov vsak udeleženec testiranja prejme certifikat, ki pokaže umestitev njegove stopnje telesne pripravljenosti na evropski ravni. Vsak udeleženec s strani športnega strokovnjaka dobi tudi napotke, ki so mu v pomoč pri izboljšanju posameznih parametrov in s tem doseganju boljše telesne pripravljenosti.

Tokratna skupina udeležencev je potrdila, da je testiranje poleg koristi, ki jih prinaša, obenem tudi zabavno.

Testiranje European Fitness Badge se izvaja v sklopu programa Zdravju prijzana organizacija. V kolikor bi ga želeli izvesti za vaše zaposlene, na pišite na ana.radivo@sportna-unija.si