7 korakov do zdravju prijazne organizacije

7 korakov do zdravju prijazne organizacije

  • 09.11.2017
  • Kaj lahko naredimo sami in kaj odgovorni manager za zadovoljstvo na delovnem mestu? O učinkovitem pristopu promocije zdravja na delovnem mestu, ki smo ga na Športni uniji Slovenije strnili v sedem ključnih korakov programa Zdravju prijazna organizacija, tokrat v reviji Direktor.

Zdravje zaposlenih je pomembna komponenta stabilnosti, uspešnosti in razvoja družbe. Nekatera slovenska podjetja tako že več let vlagajo in spodbujajo ukrepe za zdravje zaposlenih ne glede na zakonske obveznosti in določila. Pot do uspeha so dobro izdelani programi, ki pokrivajo tako področje zdravega življenjskega sloga kot organizacije dela.

Pri uvajanju programa zdravja zaposlenih v organizaciji je pomembno, da postavimo realne in dosegljive cilje ter začnemo z manjšimi, lažje izvedljivi koraki. Tu brez sistematičnega pristopa ne gre. Da bo program resnično zaživel, je vanj potrebno vključiti vse zaposlene in vodstvo organizacije.

Dober program promocije zdravja vsebuje ciljno usmerjene aktivnosti in ukrepe v vseh ključnih komponentah zdravja: telesni, duševni in psihosocialni. Pri načrtovanju se upošteva želje, specifiko in prioritete posameznega kolektiva. Ker je vsako podjetje specifično, mora biti cilj poiskati optimalno povezavo med zdravim življenjskim slogom in produktivnostjo zaposlenih.

Več o korakih do zdravju prijazne organizacije si lahko preberete v članku, ki ga je za revijo Direktor pripravila Polone Štajnar, strokovna sodelavka na programu Zdravju prijazna organizacija.

Prispevek