Teambuilding za zaposlene - pomemben element načrta Zdravju prijazna organizacija

Teambuilding za zaposlene - pomemben element načrta Zdravju prijazna organizacija

  • 27.06.2018
  • Pomemben element uspeha v okviru programa Zdravju prijazna organizacija (ZPO) je zadovoljstvo zaposlenih, ki ga dosežemo z načrtovanjem različnih aktivnosti.

Hiter tempo, s katerim se vsakodnevno soočamo tako v poslovnem kot zasebnem življenju, od nas terja obilo nalog, ki jih moramo opraviti, kar pa nas vodi v stres in stalno napetost. Ena izmed rešitev za zmanjšanje učinkov takšnega življenja je, da si vzamemo čas zase, se odmaknemo od delovnega okolja in se poveselimo s svojimi sodelavci.

Pomemben element uspeha v okviru programa Zdravju prijazna organizacija (ZPO) je zadovoljstvo zaposlenih, ki ga dosežemo z načrtovanjem različnih aktivnosti. Program ZPO na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo poteka od marca 2018. Veliko odgovornosti čutimo pri snovanju programa za učitelje, saj se njihovo počutje in energija vsakodnevno prenašata na dijake. Zato je toliko bolj pomembno, da so zaposleni zadovoljni in uspešni pri svojem delu.

Teambuilding program Športne unije Slovenije, ki smo ga pripravili za zaposlene omenjene ljubljanske srednje šole, je vseboval vrsto zanimivih delavnic. Dinamičen program je bil kombinacija promocije zdravja pri delu in športa. Zaposleni so imeli na voljo vrsto aktivnosti, ki so jih z veseljem izkoristili, saj so bila vsa igrišča in ostale površine polne pozitivne energije in smeha.

Ena izmed zaposlenih je dejala: »Super je, saj se danes lahko zaposleni med seboj sproščeno družimo in pogovarjamo, za kar nam v vsakodnevnem delavniku žal prevečkrat zmanjka časa. Poleg tega pa smo izvedeli še veliko novih informacij.«

In to je bistvo teambuilding programov, ki jih za vašo organizacijo pripravimo v sklopu programa Zdravju prijazna organizacija.

Teambuilding za SŠFKZ