Športna unija Slovenije v evropskem projektu Active Businesses

Športna unija Slovenije v evropskem projektu Active Businesses

  • 31.08.2018
  • 30. in 31. avgusta 2018 je potekal v kraju Lódž na Poljskem sestanek evropskih držav vključenih v projekt Active Businesses. V projektu kot strokovna sodelavka sodeluje predstavnica Športne unije Slovenije Polona Štajnar.

V projekt je vključenih 5 evropskih držav, ki prispevajo k strategiji rasti Evropa 2020. Nosilec projekta je Zavod APGA iz Slovenije.
Spodbujanje zdravja in zadostne, redne gibalne aktivnosti je del strategije Evropa 2020. Zdravje in varnost pri delu igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju rasti trajnostne in vključujoče družbe prihodnje Evrope.
Na sestanku so pregledali dosedanje delo, predvsem raziskave stanja v zvezi s promocijo zdravja v podjetjih posameznih partnerskih držav, ter se dogovorili glede nadaljnjih nalog.

Pripravljeni ukrepi in aktivnosti bodo pripomogli k premagovanju stresa na delovnem mestu, izboljšanju ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja pri iskanju novih podjetniških idej. Zaposleni bodo na podlagi programov imeli manj težav pri prilagajanju hitrim tehnološkim spremembam. Projekt bo pripomogel tudi pri reševanju problema staranja prebivalstva in prispeva k t.i. aktivnemu staranju.

Glavni cilji projekta so:

  • Ugotoviti trenutne razmere v zvezi s programi za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalnih dejavnostih in zdravem življenjskem slogu v podjetjih različnih držav EU.
  • Opredeliti potrebe in možnosti podjetij za izvajanje programov za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, v upravljavske procese podjetij.
  • Prepoznati razlike (navade, oblike in potrebe) različnih delovnih okolij in rešitve za reševanje problemov v državah partnericah.
  • Pridobiti nove ugotovitve in znanja na temelju izvajanja programa v praksi.
  • Ustvariti prilagodljiv model programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, primernem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU.
  • Oblikovanje priporočil za oblikovanje politik na evropskem, državnem in lokalne nivoju.