Certifikat ZPO podelili ljubljanski srednji šoli

Certifikat ZPO podelili ljubljanski srednji šoli

  • 24.10.2018
  • Certifikat Zdravju prijazna organizacija podeljen Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

S pridobljenim certifikatom so dokazali, da izpolnjujejo vse zahteve za pridobitev, saj so opravili vrsto aktivnosti za izboljšanje zdravja in počutja svojih zaposlenih. Skrb za zdravje zaposlenih kaže visoko stopnjo zavedanja vodstva šole in zaposlenih ter širšo družbeno odgovornost. Zadovoljni zaposleni vplivajo tako na dijake, kot širše socialno okolje.

Postopek pridobitve je potekal preko analize merljivih kazalnikov, ki je prvi in osnovni pokazatelj splošnega zdravstvenega stanja. Zaposleni so podali svoje želje in predloge, s katerimi bi lahko izboljšali počutje na delovnem mestu. Na podlagi prejetih informacij je bil izdelan celostni načrt Zdravju prijazna organizacija z ukrepi, ki se bodo nadaljevali in izvajali tudi v prihodnje.
Certifikat ZPO je podelila ravnateljici šole gospe Mariji Šušteršič sodelavka Športne unije Slovenije, Polona Štajnar.

Čestitamo!