Predstavitev programa ZPO na seji strokovnega sveta OKS

Predstavitev programa ZPO na seji strokovnega sveta OKS

  • 09.07.2019
  • Na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije je Polona Štajnar, Športna unija Slovenije predstavila program Zdravju prijazna organizacija (ZPO). Predstavitev je potekala dne 9.7.2019 na seji strokovnega sveta OKS v Polzeli.

Program ZPO se posveča tako zdravemu življenjskemu slogu posameznika, delovnemu okolju, ergonomiji delovnih  mest in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje zaposlenih. Glavna prednost je sistematičnost ter odločanje na podlagi podatkov, številk in dejstev. Glavni cilj je prepoznati ključne vzroke na področjih, ki imajo največji vpliv na problem in pričeti s postopnim reševanjem. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti zaposlenih.

Več informacij o programu: polona.stajnar@sportna-unija.si