Aktivni odmor na delovnem mestu - video vsebine

Aktivni odmor na delovnem mestu - video vsebine

  • 27.08.2019
  • Ker se zavedamo pomena telesne dejavnosti, smo na Športni uniji Slovenije v sodelovanju z Zavodom Apga, pripravili video gradiva preventivnih vaj, primernih za različne tipe delovnih mest.

Vaje, ki smo jih pripravili, lahko izvajamo v različnih položajih (stoje, sede, med hojo) in v različnih okoljih (v pisarni, v proizvodnji, na prostem,…).

Vaje so združene v deset posameznih, enominutnih sklopov in skupni, dest minutni video posnetek, ki združuje vseh deset. V posameznem sklopu je več različnih vaj, ki so razdeljene po delih telesa, kateremu je vaja namenjena. Po delih telesa smo sklope vaj tudi poimenovali. Ni potrebno, da vedno, ko se lotite aktivnega odmora, opravite vse sklope vaj in vse vaje znotraj posameznega sklopa. Izberite tiste sklope vaj, ki jih potrebujete za razbremenitev obremenjenega dela telesa.

Video posnetek primera sklopa vaj si lahko ogledate na strani: Vaje na delovnem mestu.

Aktivni odmor - Gibanje prstov na rokah   Aktivni odmor - Gibanje ramen   Aktivni odmor - Odkloni