Novi član v družini Zdravju prijaznih organizacij

Novi član v družini Zdravju prijaznih organizacij

  • 23.01.2020
  • Uspešna izvedba projekta Zdravju prijazna organizacija je večmesečni oziroma, večletni projekt. Podpora vodstva organizacije je bila osnovni predpogoj, da smo lahko pričeli z izvedbo aktivnosti.

V času dopustov, julija in avgusta smo izkoristili čas za pripravo analize stanja merljivih kazalnikov, ki so kasneje temelj priprave programa Zdravju prijazna organizacija. Ker je bila tokrat manjša organizacija, smo zaposlenim poslali tudi elektronske vprašalnike o oceni njihovega zadovoljstva pri delu, njihovem zdravem življenjskem slogu, načinu prehrane… idr. Zaposleni so imeli možnost navedbe svojih predlogov za izboljšave tako na delovnem mestu, kot v privatnem življenju.

V jeseni smo organizirali Dan zdravja, kjer so se zaposleni naučili osnovnih tehnik nordijske hoje. Vemo, da je pravilna izvedba nordijske hoje najbolj učinkovita rekreacija. Po končani delavnici so opravili tudi testiranje European Fitness Badge (EFB), ki pokaže stopnjo telesne pripravljenosti posameznika. Vsak udeleženec je prejel certifikat.

Pred podelitvijo certifikata smo organizirali še izobraževanje o Zdravem življenjskem slogu in delavnico aktivnega odmora na delovnem mestu. Na računalnike so prejeli tudi video posnetke z vajami na delovnem mestu, ki so v pomoč pri izvedbi aktivnih odmorov.

Zaposleni so ves čas projekta aktivno sodelovali in zato smo z veseljem predali certifikat v roke direktorju.