7. april - Svetovni dan zdravja

7. april - Svetovni dan zdravja

  • 07.04.2020
  • Letošnji dan zdravja je posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam. Vsem njim velik HVALA!

Skrb za zdravje nas večina najprej poveže z različnimi profili zdravnikov, vendar zelo velik delež te skrbi nosijo njihovi nepogrešljivimi sodelavci: medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice. Medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci so v ospredju oziroma na naši prvi bojni liniji tudi sedaj, v času pandemije.

Ni zdravja brez medicinskih sester

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice so eden izmed nosilnih stebrov skrbi za zdravje vseh starostnih skupin prebivalstva, tako na področju preventive kot kurative. Skozi zgodovino so ključno prispevale k marsikateremu mejniku na področju zdravja, med drugim k izkoreninjenju bolezni črnih koz in k občutnemu zmanjšanju stopnje smrtnosti mater in novorojenčkov pri porodih. Največkrat so prve, v številnih državah po svetu pa tudi edine, ki poskrbijo za obolele ljudi, saj zdravstvena služba ni povsod tako dobro organizirana kot pri nas.

 

Vir NIJZ

 

 

Svetovni_dan_zdravja_2020