16. oktober - Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar

16. oktober - Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar

  • 15.10.2020
  • 16. oktobra beležimo svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar, katere v Sloveniji, Evropi in svetu sodijo med poglavitni vzrok bolniških odsotnosti z delovnega mesta.

Bolečine v hrbtu številnim ljudem povzročajo občasne ali celo stalne težave. Skoraj ni človeka, ki še ni občutil bolečin v križu, vratu, ramenih. Bolečine v hrbtenici in z njo povezane bolezni so najpogosteje posledica stresnega-nezdravega življenjskega sloga, ki je povezan z dolgotrajnim sedenjem in premalo gibanja v naravi. Pravilna drža telesa in aktivno gibanje so ključ za preprečevanje bolečin v hrbtenici.

Nasvet delodajalcem Evropske agencije za zdravje pri delu je primerno urejen delovni prostor in oprema, ki pripomore, da zaposleni ohranja nevtralno držo telesa z naravnim položajem sklepov. To prispeva k zmanjšanju stresa in zakrčenosti mišic in tako posledično k zmanjšanju tveganja razvoja kostno-mišičnih obolenj.

Priprava sistematičnega načrta preventivnih ukrepov Zdravju prijazna organizacija lahko pripomore k zmanjšanju tovrstnih težav. Opravljene meritve telesne pripravljenosti Europen Fitness Badge, delavnice Zdravega življenjskega sloga, Ergonomije in z drugih področij pripomorejo k opolnomočenju tako delodajalcev kot zaposlenih.