Soočanje in upravljanje z negotovostmi v času pandemije

Soočanje in upravljanje z negotovostmi v času pandemije

  • 11.12.2020
  • Posamezniki in skupine, od družine do delovnih kolektivov in skupine, smo se v času pandemije COVID 19 znašli v negotovosti.

Na predavanju je doc. dr. Beno Arnejčič odgovoril na naslednja vprašanja:

Kaj so to družbene in psihološke negotovosti za posameznika in skupine od družine do delovnih in drugih skupin.

Zakaj je potrebno krepiti samozavedanje, pozornost, prisotnost, svobodo in odgovornost  ter notranji mir ter gibanje pri posamezniku in skupinah.

Kako deluje negotovost kot fenomen in kako z negotovostmi upravljati v sedanjih kriznih razmerah, da se zavarujemo  pred tveganji, kot posamezniki in skupine (prikaz praktičnih tehnik za posameznike in skupine).

Kaj se zgodi, če nas negotovosti presenetijo, smo pod negativnimi čustvi ali negotovi: pozitivni izidi iz tveganih razmer negotovosti.

Na delavnici, ki smo jo organizirali za zaposlene Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bil predstavljen odnos med dvema posameznikoma v delovnem odnosu kot prizmo in zrcalo. Eden najprej vzpostavi dober stik, ki oblikuje samozavedanje in vpliva na drugega posameznika. Sodelavec je naš partner v vzajemnem odnosu zrcaljenja. Razdalja med jaz in ti je zavedanje meje v odnosu. Meja določa, kje se odnos začne in kje se odnos konča. Kdor nakazuje in spoštuje meje drugega, omogoča kontakt. Če partner v stiku ne pokaže svojih meja, ne pove, kaj hoče in česa noče. V tem primeru ne more priti do kontakta. Če pa do kontakta pride, ta ni trajen ali pa je nabit s konfliktom.

Odnos je jasno ravnanje in odzivanje na meje. Jasno odzivanje na meje je odločilna sposobnost/veščina, spretnost posameznika, ki jo potrebuje, da zgradi medosebni odnos. Na tej osnovi se gradi zaupanje. Zaupanje je aliansa ali zaveza (jaz in ti odnos) in je sestavljena iz dobrega stika, cilja in poti do cilja. Zaupanje je pot k človeku in vsebina pristnega človeškega odnosa. Med dvema človekoma se najprej oblikuje dober stik, ki preide v človeški odnos in ta vodi v zaupanje.

V nadaljevanju delavnice so bile udeležencem pojasnjene teoretične osnove in praktične tehnike za krepitev in usmerjanje pozornosti. Na koncu pa so se udeleženci seznanili še s pristopi metod in tehnik za obvladovanje jeze, žalosti in sramu ter pristope in metode za krepitev srčne koherence.