Uspešna izvedba delavnice »Omilimo posledice dolgotrajnega sedenja na delovnem mestu z aktivnimi odmori«

Uspešna izvedba delavnice »Omilimo posledice dolgotrajnega sedenja na delovnem mestu z aktivnimi odmori«

  • 07.07.2021
  • 10. junija sta MDDSZ ter Športna unija Slovenije v podporo kampanji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organizirala spletno delavnico »Omilimo posledice dolgotrajnega sedenja na delovnem mestu z aktivnimi odmori«. Polona Štajnar, vodja programa Zdravju prijazna organizacija je povezovala dogodek in med drugim predstavila primere uspešnih praks uvedbe aktivnih odmorov v organizacijah s certifikatom ZPO.

Seminar je spadal pod okrilje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, katere nosilna téma je preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Osrednja tema dogodka je bila, kako lahko omilimo posledice dolgotrajnega sedenja na delovnem mestu z aktivnimi odmori. Po podatkih Eurofound-ove Šeste raziskave o delovnih razmerah trije od petih delavcev v Evropski uniji poročajo o težavah zaradi kostno-mišičnih obolenj. Obdobje pandemije covida-19 in vse večji obseg dela na domu pa sta razmere samo še poslabšala.

Dogodek smo pričeli z uvodnimi besedami državne sekretarke, gospe Mateje RIBIČ iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Prof. dr. Metoda DODIČ FIKFAK, predstojnica UKC Ljubljana, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, je predstavila zdravstvene probleme dolgotrajnega sedenja, načela ergonomije in o pomembne lastnosti dobrega ergonomskega stola.

Prof. dr. Maja DOLENC (Fakulteta za šport) je predstavila pomen rednega gibanja in praktične primere aktivnih odmorov, ki jih izvajamo v organizacijah.
Polona ŠTAJNAR (Športna unija Slovenije) je predstavila primere uspešnih praks uvedbe aktivnih odmorov v organizacijah. Preko intervjuja z gospodom mag. Darjanom Pušnikom, direktorjem podjetja Grammer Automotive d.o.o. iz Slovenj Gradca, so udeleženci lahko spoznali pozitivne učinke aktivnih odmorov na zaposlene. Podjetje je hkrati tudi nosilec certifikata Zdravju prijazna organizacija.

Intervju si lahko ogledate na povezavi: Intervju.

Zaključne besede na dogodku je podal mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.