Uspešna izvedba projekta ZPO na BIC Ljubljana

Uspešna izvedba projekta ZPO na BIC Ljubljana

  • 20.10.2021
  • BIC Ljubljana za pridobitev certifikata ZPO

Poleg priprave samega programa ZPO in potrjenih letnih aktivnosti s strani vodstva podjetja, smo pričeli tudi z izvedbo posameznih delavnic. V mesecu oktobru je bila izvedena delavnica nordijske hoje in že trtji termin testiranja EFB. V mesecu november pa nas čaka še izvedba delavnice ergonomije, pomen gibanja za zdravo telo idr.

NH_BIC Ljubljana