Mednarodna konferenca - Prihodnost je tu: Varnost in zdravje pri delu

Mednarodna konferenca - Prihodnost je tu: Varnost in zdravje pri delu

  • 25.11.2021
  • Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira mednarodno konferenco Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu, ki bo potekala v sredo, 1. 12. 2021, med 9.00 in 16.30.
    Konferenca je namenjena vsem, ki jih zanima razvoj področja varnosti in zdravja pri delu.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira mednarodno konferenco Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu, ki bo potekala v sredo, 1. 12. 2021, med 9.00 in 16.30. Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku preko zoom platforme. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Kotizacije ni. Za udeležbo je strokovnim delavcem za varnost pri delu za strokovno usposabljanje zagotovljenih 13 točk.

Prijavite se lahko do 30. novembra 2021 na naslednji spletni povezavi: Registracija/Registration - (eventsair.com)

Glavna tema konference

Pandemija je krepko posegla v delovna okolja, tako z vidika same organizacije dela kot z vidika krepitve zavedanja, da sta varnost in zdravje pri delu ključna dejavnika uspešnosti gospodarstva.
Varna in zdravju neškodljiva delovna okolja so v (post)pandemičnem obdobju pomembnejša kot kadar koli prej. Na konferenci bo skozi ugotovitve raziskav, analize politik in praks govora o prednostih,
a tudi pasteh dela na daljavo, o pravici do odklopa in zasebnosti – še zlasti na delovnih mestih, na katera vedno bolj posega umetna inteligenca.
Pandemija nam je ponudila priložnost, da v delovnih okoljih prevetrimo marsikatero ustaljeno prakso ali način razmišljanja, morda celo predrugačimo pogled na prednostne naloge.
Zato bodo slovenski in evropski govorniki z različnih stališč spregovorili o možnih poteh razvoja varnosti in zdravja pri delu. Med njimi bosta tudi predstavnika ZSSS in ETUC.

Program konferencePrihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu - Slovensko predsedovanje Svetu EU 2021 (europa.eu)

Vljudno vabljeni!

Športna unija Slovenije
Partner projekta Eu-OSHA_Za zdrava delovna mesta