Bi ga imeli tudi vi?

Bi ga imeli tudi vi?

 • 25.01.2023
 • V letu 2022 smo osnovni certifikat Zdravju prijazna organizacija nadgradili v posamezne stopnje, ki jih lahko doseže posamezna organizacija.

S programom Zdravju prijazna organizacija pridobite:

 • Gibalno značko EFB za vsakega udeleženca – Vadbo na recept;
 • Rezultate anket o življenjskem slogu vaših zaposlenih;
 • Sistematičen in celosten pristop do vaše organizacije;
 • Svetovanje in pomoč pri izvedbi programa zdravja;
 • S programom zadostite zakonski regulativi (ZVZD-1);
 • Mrežo športnih društev z raznoliko ponudbo športne vadbe v vašem okolju;
 • Pridobite certifikat Zdravju prijazna organizacija.


Stopnja certifikata, ki ga lahko pridobi posamezna organizacija na podlagi udeležbe v zastavljenih aktivnostih:

 • OSNOVNI 
 • BRONASTI 
 • SREBRNI 
 • ZLATI

Kar zadeva uspešnost in produktivnost v zvezi z izvedbo aktivnosti na delovnem mestu je bilo na podlagi naših izkušenj ugotovljeno, da lahko telesna vadba izjemno pozitivno vpliva na številne kazalnike znotraj podjetja in na izboljšanje njihovih rezultatov.

Po opravljeni analizi projekta WAC, v katerem je sodelovala tudi Športna unija Slovenije, je bilo ugotovljeno, da lahko podjetje doseže resnično povečanje zadovoljstva zaposlenih in produktivnosti -odvisno sicer od količine in intenzivnosti gibalnih dejavnosti. In sicer je izboljšanje rezultatov lahko med 1 in 14 procenti. 

Posameznik, ki zmanjša sedeči življenjski slog, in se redno ukvarjanja s športom, doseže izboljšanje produktivnosti od 6 do 9 procentov.

Če povzamemo, fizično aktiven delavec dela bolj učinkovito in je zato manj odsoten zaradi absentizma, kar ni le prihranek za javno zdravstvo, ampak tudi za samo organizacijo.

Učinkovitost zaposlenih vključuje tudi krepitev koncentracije in razvoj mehkih veščin, vključno z ustvarjalnostjo in prilagodljivostjo.

Da lahko dosežemo zgoraj omenjene rezultate,je potreben celovit pristop s ciljno usmerjenimi ukrepi.