Program ZPO kot celovit pristop do aktivnega staranja na delovnem mestu

Program ZPO kot celovit pristop do aktivnega staranja na delovnem mestu

  • 01.06.2023
  • Delež starejših delavcev v Evropski uniji se bo v naslednjih desetletjih povečal. Trendi kažejo, da se bo starostna skupina od 55-64 let do leta 2030 povečala za cca 16,2 %. Slovenci spadamo med najhitreje starajočo družbo v EU.

Demografske spremembe se kažejo v povečevanju števila starejših od 65 let in v zmanjševanju prebivalstva v starostni skupini 20 – 64 let, kar je opredelitev delovno sposobnega prebivalstva.
S starostjo se namreč zdravstvene težave povečajo, kronične bolezni so pogostejše. Zaradi zdravstvenih težav vsaj 30% zaposlenih v starostni skupini med 50-64 let potrebuje nujne prilagoditve delovnih mest, da preprečimo dolgotrajne bolniške ali celo predčasne upokojitve.

Zaradi teh demografskih premikov je vprašanje podpore in varovanja zdravja in varnosti delavcev, zlasti starejših, še bolj pereče. Bistvenega pomena za vsako delovno mesto je varnost, zdravje in dobro počutje vseh delavcev.

Preproste strategije programa Zdravju prijazna organizacija

Dobro zasnovan pristop, osredotočen na zaposlene in celotno delovno okolje koristi vsem delavcem, ne glede na starost. Naša dolgoletna praksa kaže, da se veliko izboljšav na delovnem mestu lahko uvede brez posebnih stroškov. Program ukrepov in aktivnosti ima lahko precejšne koristi, če se pravilno izvaja. Potreben je celovit pristop, ki pripomore k trajnostno usmerjenem delu.

Več informacij o programu ZPO