Vaje na delovnem mestu

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni. Znano je, da redna telesna dejavnost dokazano pozitivno vpliva tako v preventivi, kot tudi pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni. Tehnološki razvoj zadnjih desetletij je pripeljal do velikih sprememb življenjskega sloga; današnje okolje ne le zmanjšuje potrebo po telesni dejavnosti, temveč celo spodbuja dolgotrajna obdobja sedenja oziroma pasivnosti.

Ker se zavedamo pozitivnega vpliva redne telesne dejavnosti na zdravje posameznika, smo na Športni uniji Slovenije v sodelovanju z Zavodom Apga pripravili video gradiva preventivnih vaj, primernih za različne tipe delovnih mest. Z njimi želimo razbiti monotonost enostranskega dela, pa naj gre za dolgotrajno sedenje, dolgotrajno stanje ali pa dolgotrajno ponavljanje enakega giba. Vaje, ki smo jih pripravili, lahko izvajamo v različnih položajih (stoje, sede, med hojo) in v različnih okoljih (v pisarni, v proizvodnji, na prostem,…).

Kako se odločiti v kakšnem položaju bomo vaje izvajali?

  1. Pri pretežno sedečem načinu dela priporočamo, da vaje izvajate stoje ali med hojo, če vaja to dopušča.
  2. Pri pretežno stoječem načinu dela priporočamo, da vaje izvajate sede ali med hojo.
  3. Na delovnih mestih, kjer prevladuje fizično naporno delo, priporočamo ogrevanje z dinamičnimi gimnastičnimi vajami pred izvedbo izbranih vaj in vključitev sprostitvenih vaj za tiste dele telesa, ki so med delom najbolj obremenjeni.

Vse vaje izvajamo tako, da je hrbtenica v naravnem, čim bolj vzravnanem položaju.

Za pomoč pri vajah si lahko pomagamo s pripomočki, ki jih imamo v bližini: stena, stol, miza, stroj ipd.

*Vaje so združene v deset posameznih, eno minutnih sklopov in skupni, deset minutni video. V posameznem sklopu je več različnih vaj, ki so razdeljene po posameznih delih telesa. Vaje smo temu primerno tudi poimenovali.

Ni potrebno, da vedno opravite vse vaje znotraj posameznega sklopa. Izberite tiste sklope vaj, ki jih potrebujete za razbremenitev obremenjenega dela telesa.

Priporočamo vam, da vaje na delovnem mestu izvedete dvakrat ali trikrat znotraj delovnega časa. Vaje lahko izvajate od dveh do desetih minut, oziroma kolikor vam dopuščajo delovne zahteve in čas. Vaje so preproste, namenjene predvsem tistim mišičnim sklopom, ki skrbijo za stabilnost sklepov in pokončno telesno držo. Za aktivacijo in trening omenjenih mišic ni potrebna visoka intenzivnost obremenitve, pomembno pa je, da nizko obremenitev izvajamo večkrat na dan.

Namen pripravljenega video gradiva je, da imate orodje, s katerim si lahko učinkovito pomagate pri odpravljanju tistih bolečin v telesu, ki so posledica telesne nedejavnosti in neaktivne hrbtenice. Hrbtenica predstavlja glavni steber človeka, zato je pomembno, da jo skozi različne aktivnosti ohranjamo zdravo in prožno. Naša želja je, da ozavestite, da neprekinjeno vztrajanje v določenem prisilnem položaju, kamor štejemo tudi dolgotrajno sedenje, izjemno slabo vpliva na vaše telesno zdravje.

Ko uspešno osvojite izvedbo vaj in ne potrebujete več pomoči video gradiva, vam priporočamo, da vaje med seboj poljubno sestavljate.

P.S. – V kolikor bi želeli v podjetju organizirati delavnico Aktivni odmor na delovnem mestu ali delavnice s področja Zdravega življenjskega sloga, nas prosim kontaktirajte na naslov:polona.stajnar@sportna-unija.si

Želimo vam uspešno izvedbo vaj!

 

Kontakt:

Športna unija Slovenije

Polona Štajnar, Program Zdravju prijazna organizacija

Avtor in priprava vaj: izr. prof. Maja Pajek, prof. šp. vzg.

 

 PRIMER VIDEO VSEBINE:

Aktivni odmor na delovnem mestu - Združeni video posnetki

*Dostop do vseh video posnetkov (11 kom) organizacija prejme v sklopu načrta Zdravju prijazna organizacija ali organizirane delavnice Aktivni odmor na delovnem mestu.

 

     Gibanje ramen  Gibanje prstov na rokah  Odkloni