Predstavitev

Program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem področju in zadošča zakonskim obveznostim Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 12/2011.

Logotip Zdravju prijazna organizacija

Športna unija Slovenije je oblikovala celosten program promocije zdravja na delovnem mestu, ki sta mu v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazala podporo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti zaposlenih.

Prednostno program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti, zdravega prehranjevanja in preprečevanju stresa. Program se posveča tudi zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje zaposlenih.
 
Prednost programa je sistematičnost ter odločanje na podlagi podatkov, številk in dejstev. Cilj je prepoznati ključne vzroke na področjih, ki imajo največji vpliv na problem in pričeti s postopnim reševanjem. Poiščemo optimalno povezavo med zdravim življenjskim slogom in učinkovitostjo zaposlenih.
 

Prednosti programa Zdravju prijazna organizacija:

  • sistematičen, celosten, t.i. „tailor-made“ pristop do posamezne organizacije in zaposlenih;

  • odločitve o ukrepih se sprejemajo na podlagi številk, podatkov in dejstev;

  • projektni pristop k vsaki organizaciji;
  • opravimo posnetek stanja organizacije: podatkov kadrovske službe, ankete zaposlenih, opravimo testiranje Euro Fitnes Badge (EFB);

  • vključenost strokovnjakov iz različnih področij (prehrana, ergonomija, psihologija, coaching, …);

  • mreža 200 športnih društev z raznoliko ponudbo športne vadbe širom Slovenije;

  • podporno orodje: Moj dnevnik zdravja, koledar in plakat vaj na delovnem mestu, video posnetki z vajami na delovnem mestu;

  • podelimo certifikat Zdravju prijazna organizacija.

 

Več informacij o programu:

Polona Štajnar, certificirana svetovalka promocije zdravja pri delu

Vodja programa Zdravju prijazna organizacija

polona.stajnar@sportna-unija.si

GSM: +386 41 789 232