Podporno okolje programa

Športna unija Slovenije je v okviru projekta Zdravju prijazna organizacija za promocijo zdravja in gibanja na delovnem mestu pripravila knjižico Moj dnevnik zdravja z Zbirnikom meritev ter plakat in koledar z vajami na delovnem mestu. Za lažjo izvedbo individualnih aktivnih odmorov na delovnem mestu bodo v dodatno pomoč video posnetki z vajami, ki jih prejme organizacija ZPO po opravljeni delavnici - Aktivni odmor na delovnem mestu. 

Aktivni odmor na delovnem mestu - Odkloni

Osnovna koraka za boljše telesno in duševno zdravje sta sprememba načina prehranjevanja in povečanje obsega telesne dejavnosti. Že redna deset minutna vadba dnevno bo vplivala na boljše počutje ter večjo delovno in miselno strorilnost zaposlenih.

Knjižica MOJ DNEVNIK ZDRAVJA je zbir informacij o oceni splošnega zdravstvenega stanja, prehranjevalnih navadah, ogrevanju, vzdržljivosti, moči, gibljivosti ter duševnem zdravju in vsebuje tudi navodila za izpolnjevanje ZBIRNIKA MERITEV (skupaj 13 €).
 
PLAKAT vaj na delovnem mestu (5 €) si bodo lahko zaposleni obesili v pisarni ali skupnih prostorih, KOLEDAR (9 €) pa bo posamezniku služil kot osebni pripomoček za individualno izvajanje vaj in hkrati beležka za zapisovanje dnevnih obveznosti. Vaje so enostavne, za njihovo izvedbo pa posameznik ne bo potreboval posebnih rekvizitov.
 
Za vsebino knjižice Moj dnevnik zdravja z Zbirnikom meritev ter plakat in koledar je poskrbela redna profesorica na Fakulteti za šport dr. Maja Dolenc s sodelavci.
 
Cena kompleta: Moj dnevnik zdravja z Zbirnikom meritev + plakat + koledar vaj na delovnem mestu = 22 €
 
Naj bo zdravje zaposlenih in vaših poslovnih partnerjev tudi vaša skrb. Vlaganje v zdravje je namreč enostavna in dolgoročna naložba od katere nimajo koristi le zaposleni ali podjetje, temveč celotna družba in okolje v katerem posameznik živi, dela in ustvarja.