Reference

Priprava načrta in certifikat Zdravju prijazna organizacija je bil podeljen tako gospodarskim, kot negospodarskim organizacijam. Vendar podeljeni certifikat ZPO ne pomeni zaključenega projekta. Pomeni nadaljevanje začrtanih aktivnosti in stalne težnje po izboljševanju na vseh nivojih posamezne organizacije.

  • Planinska zveza Slovenije

  • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

  • Javni stanovanjski sklad MOL

  • Biro Bonus d.o.o. in mnogim drugim.

 Delno je bil program Zdravju prijazna organizacija izveden v naslednjih organizacijah:

  • Plastika Skaza d.o.o. (družinsko podjetje)

 Pilotsko je bil program Zdravju prijazna organizacija izveden v naslednjih organizacijah:
  • DUOL d.o.o. (gospodarska družba s statusom malo podjetje)
  • Center za socialno delo Gornja Radgona (javni zavod)
 
Programu promocije zdravja na delovnem mestu so v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazali podporo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje in Gospodarska zbornica Slovenije.