Reference

Priprava načrta in certifikat Zdravju prijazna organizacija je bil podeljen tako gospodarskim, kot negospodarskim organizacijam. Vendar podeljeni certifikat ZPO ne pomeni zaključenega projekta. Pomeni nadaljevanje začrtanih aktivnosti in stalne težnje po izboljševanju na vseh nivojih posamezne organizacije.

 • Kemijski inštitut Ljubljana
 • Dom Nine Pokorn - Grmovje
 • Vaillant d.o.o.
 • Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
 • Biotehnični izobraževalni center Ljubljana
 • Grammer Automotive d.o.o.
 • Elektro Štumpfl d.o.o.
 • Planinska zveza Slovenije
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
 • Javni stanovanjski sklad MOL
 • Biro Bonus d.o.o.
 • Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
 • Upravna enota Kranj
 • Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

  in drugim organizacijam, s katerimi sodelujemo na področju izvedbe posameznih aktivnosti.

Delno je bil program Zdravju prijazna organizacija izveden:

 • Plastika Skaza d.o.o. (družinsko podjetje)

 Pilotsko je bil program Zdravju prijazna organizacija izveden v naslednjih organizacijah:
 • DUOL d.o.o. (gospodarska družba s statusom malo podjetje)
 • Center za socialno delo Gornja Radgona (javni zavod)
 
Programu Zdravju prijazna organizacija so v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazali podporo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje in Gospodarska zbornica Slovenije.
 
Foto: Direktorica BIC Ljubljana, mag. Jasna Kržin Stepišnik