Predstavljamo zdravju prijazno podjetje

Predstavljamo zdravju prijazno podjetje

  • 12.06.2014
  • Včeraj je v prostorih ŠUS potekala predstavitev programa Zdravju prijazno podjetje – celostne promocije zdravja na delovnem mestu. Vodja projekta Mojca Koligar je z ekipo strokovnih sodelavcev za udeležence pripravila predstavitev programa in posameznih ukrepov s primeri dosedanje pilotne izvedbe.
Včeraj je v prostorih ŠUS potekala predstavitev programa Zdravju prijazno podjetje – celostne promocije zdravja na delovnem mestu. Vodja projekta Mojca Koligar je s skupino zunanjih strokovnih sodelavcev za udeležence pripravila predstavitev programa s primeri dosedanje pilotne izvedbe in poudarkom na posameznih ukrepih in aktivnostih za njihovo izvajanje.
 
Program je veliko zanimanja požel med strokovni zdravstvenimi delavci, kar je potrdila tudi prisotnost številnih predstavnikov zdravstvene stroke, ki so se poleg podjetnikov in predstavnikov športnih društev zbrali na včerajšnji predstavitvi.
 
Uvodni nagovor in pozdrav je pripadal strokovni sodelavki Mojci Koligar, ki je udeležence popeljala skozi projekte, ki potekajo pod okriljem Športne unije Slovenije ter jim predstavila delovanje in cilje zveze. Nato pa je besedo predala zunanji strokovni sodelavki Pii Primec, ki je predstavila zasnovo programa, njegove prednosti in načine izvajanja. Poudarila je pomen dobrih in stabilnih temeljev, ki jih programu zagotavlja nabor številnih, za zdravje posameznika, podjetja in družbe ključnih dejavnikov ter vključenosti in interesa vodstva podjetja tako pri izvajanju kot uspešnosti programa.
 
Prednost programa Zdravju prijazno podjetje je prav v njegovi prilagodljivosti in celovitosti. Ker je vsako podjetje, organizacija specifična, se šele na podlagi natančnega posnetka trenutne situacije izbere možnosti izvajanja posameznih ukrepov, ki pa vedno zajamejo posameznika kot celoto in tako vključujejo vse ključne komponente zdravja.
Aktivnosti se tako izvajajo na področju telesnega zdravja, prehrane, ergonomske ureditve delovnih mest, psiho-socialnega zdravja in komunikacije med zaposlenimi v podjetju. V pomoč podjetjem je Športna unija zasnovala spletno podporno orodje, vpeljala spletno svetovalnico ter vključila mrežo Zdravih društev, kar podjetjem ne pomaga le pri izvajanju ukrepov temveč tudi spremljanju napredka.
 
V nadaljevanju je sledila predstavitev posameznih področij in sklopov ukrepov. Ključne poudarke pri izvajanju le teh na področju telesne dejavnosti je predstavil dr. Miroljub Jakovljevič. Izpostavil je pomen izvajanja UKK testov – testov splošne telesne pripravljenosti, ki so osnova, na podlagi katere je sploh moč predpisati ustrezen vadbeni program. Za zaposlene se tako pripravijo natančne meritve (obseg pasu, bokov, vratu) in testi vzdržljivosti, moči in gibčnosti, ki služijo kot dober pokazatelj trenutnega stanja, ob ponavljanju pa tudi kot možnost spremljanja napredka posameznika.
 
Premik od besed k dejanjem je naredila dr. Maja Pori, ki je v svojo predstavitev načel zdrave – učinkovite vadbe vključila tudi primere posameznih vaj, primernih za vsakodnevno izvajanje na delovnem mestu. Sledilo je še nekaj razgibavanja – v družbi Gregorja Pečovnika, direktorja ŠUS Eurofitnessa so se udeleženci sprehodili po prostorih Športne hiše Ilirije ter se ob tem spoznali s konceptom fitnesa.
 
Pomemben del telesnega zdravja je tudi zdrava oziroma kot je poudarila Anita Kos, dipl. dietet, predvsem uravnotežena prehrana. V svoji predstavitvi ukrepov na področju prehranjevanje je izpostavila primere slabih praks in težav, s katerimi se posamezniki in podjetja pogosto srečujejo. 
 
V drugem delu programa se je težišče od telesnega premaknilo na področje psiho-socialnega in duhovnega vidika zdravja. Prav tako kot zdravo telo je za uspešno in učinkovito delovanje ter nenazadnje samo bivanje pomemben tudi zdrav duh. Kot je izpostavil Jani Jeriček, dipl.teol. je rezultat notranjega zadovoljstva, stika s seboj in zavedanja lastnih čustev srečnejši, učinkovitejši in uspešnejši posameznik.
 
O čustvih in načinih izražanja, postavljanja lastnih ciljev je v zaključnem predavanju spregovorila še Tina Jeromen, dipl. psih. S pomočjo kratih vaj in pogovora je udeležencem predstavila, kaj sploh je učinkovita komunikacija in zakaj je v podjetju ter na medsebojni ravni pomembna.
 
Vmes je zbrane pozdravil tudi predstavnik društva Za zdravje srca in ožilja Slovenije, Franc Zalar, kjer v sklopu projekta izvajajo meritve dejavnikov tveganja.
 
Vtisi udeležencev po zaključku srečanja so bili izredno pozitivni. Vsakega od njih smo opremili še s plakatom vaj na delovnem mestu, ki jim bo v pomoč in motivacijo pri nadaljnjih aktivnostih.