Z REDNO, STROKOVNO IN KAKOVOSTNO VADBO DO ZDRAVJA

Z REDNO, STROKOVNO IN KAKOVOSTNO VADBO DO ZDRAVJA

  • 16.07.2014
  • Redna telesna dejavnost je eden ključnih dejavnikov ohranjanja zdravja in s tem kvalitete našega življenja. Vključevanje le te v naš vsakdan pa v marsičem zavisi prav od izbire telesne aktivnosti oziroma vadbenega programa. Danes vam predstavljamo učinkovit, strokoven in kvaliteten program, primeren prav za posameznike, ki želijo (p)ostati telesno aktivni na zdrav način.
Redna telesna dejavnost je eden ključnih dejavnikov ohranjanja zdravja in s tem kvalitete našega življenja. Priporočila, kako pogosto naj bi bili telesno aktivni, se spreminjajo, z vidika ohranjanja zdravja pa se v zadnjih letih uveljavlja priporočilo najmanj 30 min zmerne telesne dejavnosti dnevno.
 
V Sloveniji se še vedno srečujemo z relativno visokim deležem telesno povsem nedejavnih (okoli 30%). Rizično skupino pa predstavljajo še posamezniki, ki so zaradi posledic bolezenskih stanj ali drugih nezgod opustili ukvarjanje s vsakršno aktivnostjo ter posamezniki, ki se športnih aktivnosti izogibajo zaradi strahu pred prevelikim naporom, ki jih veliko (neustreznih) vadbenih programov lahko predstavlja (predvsem odrasli ali starejši). 
 
Tako se izkaže, da je izbira dobrega, strokovnega in kvalitetnega vadbenega programa zelo pomemben dejavnik pri uvajanju redne telesne dejavnosti v naš vsakdan. Eden takšnih programov je Zdrava vadba ABC.
 
Kaj je zdrava vadba?
 
Program Zdrava vadba ABC smo na Športni uniji Slovenije zasnovali v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvene in športne stroke kot preventivno vadbo za spodbuditev in izboljšanje telesne pripravljenosti. 
 
Cilj programa je vključitev telesno nedejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki jih ponujajo različna športna društva v Sloveniji.
 
Vadba je torej namenjena tako nedejavni populaciji kot tistim, ki se po raznih dogodkih (poškodbe, nesreče, bolezni) vračajo v različne oblike telesne dejavnosti in si tako lahko obnovijo osnovno telesno pripravljenost.
 
Program vključuje vaje za razvoj aerobnih sposobnosti kot moči ter posredno gibljivosti, ki so ključne sestavine vsake vadbe za zdravo in kakovostno življenje.
 
Zdrava vadba A, B in C
 
Program je sestavljen iz treh vadbenih obdobij (A, B in C), od katerih vsako traja šest tednov. Pred pričetkom vadbe se s pomočjo testov telesne pripravljenosti (t.i. UKK testi) določi stanje, sposobnosti in predznanje posameznika, testi pa se običajno izvedejo še po vsakem zaključenem vadbenem obdobju.
 
Program A je namenjen popolnim začetnikom, ki predvsem potrebujejo osnovno znanje, kako in na kakšen način se zdravo in učinkovito gibati. V program B se vključijo posamezniki, ki so občasno že telesno dejavni, v program C pa tisti, ki skozi utrjevanje pridobivajo na kondiciji in moči, kar jim olajša vključevanje v druge športne ali rekreacijske aktivnosti.
 
Izbor vaj temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibalnih vzorcev), ki je zasnovana tako, da čim bolj pomaga ohranjati in razvijati tiste gibalne vzorce, ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje pomembnih (specifičnih) vsakodnevnih življenjskih zahtev.
 
Obremenitev je natančno določena s spreminjanjem števila ponovitev, serij, dolžino odmora in izborom zahtevnosti vaj. Pri nekaterih vajah si pomagamo tudi s pripomočki kot so žoge, lažje uteži, palica in elastike.
 
Posebnost programa je vključitev razvoja zmogljivosti mišic medeničnega dna. Te mišice vzdržujejo pravilno lego medeničnih organov in sodelujejo pri zadrževanju urina in blata. Prispevajo k stabilnosti hrbtenice in so vitalnega pomena, da se oseba lahko socialno uveljavlja, je telesno dejavna in živi polno življenje.
 
Zakaj Zdrava vadba?
 
Večino prednosti programa smo že izpostavili, pa jih ponovimo še enkrat:
 
  • kombinacija vaj za vzdržljivost, moč in gibljivost
  • osredotočenost na ohranjanje in razvoj osnovnih funkcijskih gibov, ki so v vsakdanjem življenju nujni
  • poudarek na pravilnem izvajanju vaj
  • ocena stanja pred, vmes in po programu
  • strokovno usposobljen kader izvajalcev (usposabljanja potekajo na Športni uniji Slovenije)
  • motivacijski in socialni moment, ki ga zagotavlja skupinska vadba
Zdrava vadba torej ponuja odlično priložnost, kako pravilno začeti z gibanjem oziroma način, kako učinkovito in zdravo napredovati.
 
Kje lahko zdravo vadimo?
 
Program Zdrava vadba ABC izvajajo društva, ki so vključena v projekt Športne unije Slovenije Zdravo društvo. Celoten seznam društev, kjer se lahko udeležite vadbe, najdete na spletni strani www.zdravodrustvo.si.