Zdrava delovna mesta za vse generacije

Zdrava delovna mesta za vse generacije

  • 04.05.2016
  • Staranje delovne sile prinaša vsem, ki so vključeni v upravljanje varnosti in zdravja pri delu, različne izzive.

Po pričakovanjih bodo do leta 2030 v številnih evropskih državah delavci, stari od 55 do 64 let, pomenili vsaj 30 % delovne sile. V številnih državah članicah se upokojitvena starost zvišuje, veliko delavcev pa verjetno čaka daljše delovno življenje. Zato si je treba prizadevati za zagotovitev varnih in zdravih pogojev skozi celotno delovno življenje.  S tem prispevamo k temu, da se zaposleni dobro počutijo, so visoko delovno storilni  in ostanejo zdravi tudi v starosti.

Pri spopadanju z izzivi, ki jih prinašata staranje in raznovrstna delovna sila, je zlasti pomembno sodelovanje med vodstvom kadrovskih služb in pristojnimi za varnost in zdravje pri delu. Na varnost in zdravje zelo vplivajo usmeritve kadrovske politike, kot so zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, delovni čas, vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj. Zato je bistveno, da kadrovske politike podpirajo upravljanje varnosti in zdravja pri delu za vse starostne skupine, pri čemer je treba upoštevati značilnosti, potrebe in interese vseh zaposlenih.

V strategiji Evropa 2020 so demografske spremembe opredeljene kot eden od glavnih izzivov za Evropo. Za odziv nanje so v Strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 določeni ukrepi za spodbujanje dobre prakse ter izboljšanje pogojev na področju varnosti in zdravja pri delu za vse delavce.

Vir: www.healthy-workplaces.eu