WAC - Workplace Active Certifikat

WAC - Workplace Active Certifikat

  • 16.12.2020
  • Športna unija Slovenije je na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije postala partner pri razvoju in pridobitvi Evropskega certifikata WAC (Workplace Active Certificate).

Projekt WAC (certifikat aktivnega delovnega mesta) je triletni projekt, ki je nadgradnja prejšnjega projekta iz programa Erasmus +, EMoCS – evropska srečanja športa v podjetjih. Projekt EMoCS je pokazal potrebo po oblikovanju certifikata za podjetja, ki bodo spodbujala svoje zaposlene k telesni dejavnosti in športnim aktivnostim ter s tem izboljševanju njihovega dobrega počutja in zdravja. Certificiranje se bo uradno začelo med Evropskim tednom športa 2021.

Kot partner bo Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez sodeloval pri doseganju ciljev projekta z različnimi aktivnosti, kot so raziskovanje, diagnosticiranje, analiza dobrih praks, vzpostavitev uradne nacionalne kontaktne točke, določanje meril za certificiranje, razvoj orodja in procesov za samoevalvacijo za podjetja, sestava programa usposabljanja in vsebin za revizorje in določanje nadzora kakovosti, identifikacija podjetij in vrednotenje pilotnih testov ter podpora certificiranju podjetij v svoji državi ter predvsem pri določanju podjetij v katerih bo izvedeno pilotno testiranje.

Športna unija Slovenije bo kot partner sodelovala pri razvoju in pridobitvi certifikata. 

Projektni partnerji so še: Evropska zveza za šport v podjetjih - Francija, Francoska zveza za šport v podjetjih, Evropska zveza za športno industrijo -  Belgija, Univerza v Kopenhagnu -  Danska, EU agencija Šport in državljanstvo - Belgija, Gospodarska zbornica Korinta – Grčija,  Artvelde kolidž Ghent – Belgija, Malteški parlamentarni sekretariat za mladinske, športne in prostovoljne organizacije, Evaleo – Švica, s katerim je OKS-ZŠZ že uspešno sodeloval pri kandidaturi Ljubljane za pridobitev certifikata za Aktivno globalno mesto v letu 2018.