Postali smo uradni partner kampanje Za zdravo delovno okolje 2020-2022

Postali smo uradni partner kampanje Za zdravo delovno okolje 2020-2022

  • 11.01.2021
  • Športna unija Slovenije je postala uradni partner kampanije Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) z nazivom Za zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

Kampanija bo usmerjena na področje preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj. Preko programa Zdravju prijazna organizacija bomo spodbujali zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu in z njim povezane aktivnosti.
Z delom povezana kostno-mišična obolenja so tista stanja, ki jih povzročajo ali poslabšujejo delo ali vplivi iz neposrednega delovnega okolja. Negativno vplivajo na kakovost življenja in delovno sposobnost posameznika, ter so eden najpogostejših vzrokov za invalidnost, bolniške odsotnosti in predčasne upokojitve. Predstavljajo velik strošek za posameznika, podjetje, zdravstveno in pokojninsko blagajno ter družbo kot celoto. Zato sodi preprečevanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in s tem izboljšanje zdravja ter dobrega počutja delavcev med prednostne naloge vseh strategij EU na področju varnosti in zdravja pri delu od leta 2002 dalje.

Ob tem velja omeniti, da odločitev za kampanjo dodatno podpira tudi dejstvo, da so se številna podjetja in organizacije v času pandemije COVID-19 odločile za uvajanje dela na daljavo, saj so le na ta način lahko nadaljevale s poslovanjem. Po podatkih Eurofound-ove ankete je aprila 2020 več kot tretjina delovno aktivnih oseb v EU zaradi pandemije delala na daljavo. Prav ta oblika dela pa se pogosto povezuje s slabšo ergonomsko ureditvijo delovnega mesta, sedečim delom, osamljenostjo, nerednim delovnim časom, kar vse prispeva k nastanku ali poslabšanju kostno-mišičnih obolenj.

V okviru programa Zdravju prijazna organizacija bo organiziranih vrsta e-izobraževanj s področja preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj, kot npr.

o Zdrav življenjski slog in osnovna načela ergonomije;
o Uvedba in pomen aktivnih odmorov za zaposlene;
o Vodenje kratkih aktivnih odmorov (15 min);
o Delavnice nordijske hoje in druge.