Spletno predavanje »Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno«

Spletno predavanje »Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno«

  • 19.01.2021
  • V okviru projekta Za zdrava delovna mesta, v katerega je vključena tudi Športna unija Slovenije, vabita Združenje medicine dela, prometa in športa ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na spletni seminar »Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno«.

Seminar je namenjen zlasti zdravnikom, specialistom medicine dela, prometa in športa, varnostnim inženirjem, kadrovskim delavcem, delodajalcem in vsem tistim, ki jih zanimajo vprašanja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki delo opravljajo na domu.

Kotizacije ni. Seminar je brezplačen. Prijavite se lahko do 1. februarja 2021 na naslednji spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/320783.

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje predavanja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem naknadno posredovalo potrdila o udeležbi po e-pošti.