Konferenca – Varno in zdravo delovno okolje tudi na domu

Konferenca – Varno in zdravo delovno okolje tudi na domu

  • 03.02.2021
  • V sredo, 3. februarja je potekala konferenca Varno in zdravo delovno okolje s približno 500 udeleženci. Športna unija Slovenije, kot partner kampanje EU-OSHA, je v odmoru z video posnetki pripomogla do izvedbe aktivnega odmora. Veseli nas, da so udeleženci predvajane video posnetke zelo pozitivno ocenili.

Na konferenci so različni predstavniki MDDSZ in s področja medicine dela ter psihologije poudarili pomen zdravega in urejenega delovnega okolja. Smo generacija sedečih zaposlenih in delo od doma bo verjetno postal novi standard načina življenja. Delo od doma od zaposlenih zahteva spremembo miselnosti in organizacije dela. Naučiti se je potrebno postaviti mejo med službenim in zasebnim življenjem.

Delodajalec mora narediti vse, da zagotovi varnost in zdravje pri delu delavca na domu. Potrebno je pripraviti oceno tveganja in zagotoviti, da so standardi dela izven prostorov delodajalca ravno tako urejeni po načelih ergonomije in varni za vsakega zaposlenega. Sredstva, ki jih prihrani na račun dela od doma je smiselno vložiti v nakup nove opreme za učinkovito opravljanje dela na domu.

Žal se vse prepogosto dogaja, da imajo delodajalci premalo kontrole o tem, kako so postavljena merila domačih delovnih prostorov. Zaposleni si sami uredijo delovni prostor, kolikor mu dopuščajo trenutne razmere. Večina jih uporablja prenosne računalnike (potrebna prekinitev dela vsakih 30 min!), mize neprimerne višine, neustrezen stol, neprimerna svetloba, hrup in še bi lahko naštevali.

Posledice dolgotrajnega sedenja in neustrezna oprema bodo močno vplivale na povečanje težav celotnega kostno-mišičnega sistema kot npr. bolečine v hrbtenici, vratu in ramenskem obroču, križu itd.
Da si zaposleni lahko uredijo delovni prostor po osnovnih načelih ergonomije smo pripravili delavnico, kjer boste spoznali praktične ergonomske nasvete za delo od doma.

Več o delavnici na: https://www.zdravjuprijaznaorganizacija.si/?t=4140001800 
Ali po mailu: polona.stajnar@sportna-unija.si