Europen Fitness Badge (EFB) testiranja še pred dopusti

Europen Fitness Badge (EFB) testiranja še pred dopusti

  • 06.07.2021
  • Ob podpisu pogodbe ZPO v organizaciji s preko 270 zaposlenimi, smo opravili tudi European Fitness Badge testiranje.

Rezultati testiranj pokažejo splošno telesno pripravljenost udeleženca in okvirno sliko splošne telesne pripravljenosti na nivoju organizacije. Rezultati so odlična podlaga za pripravo programa zdravja zaposlenih.
Vsak udeleženec testiranja prejme certifikat z osebnim rezultatom, kar mu med drugim omogoča tudi primerjavo s posamezniki iste starosti in spola na evropski ravni.

Testiranje EFB je v organizaciji lahko združeno s team-building dogodkom ali športnim dnevom in se izvaja na lokaciji naročnika.