Osnovni certifikat Zdravju prijazna organizacija podeljen Kemijskemu inštitutu Ljubljana

Osnovni certifikat Zdravju prijazna organizacija podeljen Kemijskemu inštitutu Ljubljana

  • 23.12.2021
  • Certifikat je v imenu Kemijskega inštituta Ljubljana prejela gospa dr. Andreja Drolc, vodja službe za varnost in zdravje pri delu.

Osnovni certifikat ZPO zajema celovito pripravo načrta promocije zdravja za zagotavljanje zdravega delovnega okolja in zdravja zaposlenih. Hkrati pa s tovrstnim načrtom zadostite zakonski regulativi (ZVZD-1), kjer se navaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.