Program ZPO vključuje testiranje telesne učinkovitosti (EFB)

Program ZPO vključuje testiranje telesne učinkovitosti (EFB)

  • 13.01.2022
  • Ob začetku projekta ZPO, v fazi analitike in zbiranja podatkov, ponudimo zaposlenim možnost, da preverijo svojo telesno pripravljenost. Rezultati so podlaga za pripravo programa nadaljnjih ukrepov in aktivnosti.

European Fitness Badge predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezanega stanja telesne pripravljenosti. Osrednji cilj je, da posameznika v prihodnje spodbudimo in motiviramo k aktivnemu življenjskemu slogu. European Fitness Badge (EFB) so jo razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Idejni nosilec projekta je Nemška gimnastična zveza, v projektu pa sodeluje še šest partnerskih organizacij, med njimi tudi Športna unija Slovenije.

Testiranje vključuje sedem različnih vaj na podlagi katerih preizkusimo posameznikovo vzdržljivost, moč, koordinacijo in gibljivost. Na podlagi obdelave podatkov vsak udeleženec testiranja prejme priznanje za nivo svoje telesne pripravljenosti s kratkimi priporočili.