7 korakov do certifikata

Aktivnosti za pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija

Priprava programa obsega fazo analize, priprave načrta, izvedbe ukrepov, evalvacije in podelitve certifikata.

  1. korak - Posnetek trenutnega stanja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih

  2. korak – Anketa - vprašalnik 

  3. korak - Testiranje splošne telesne pripravljenosti

  4. korak - Priprava programa in letnega terminskega plana

  5. korak - Izvedba ukrepov

  6. korak - Spremljanje izvajanja programa

  7. korak – Podelitev certifikata Zdravju prijazna organizacija