Ukrepi

Organizacija mora za pridobitev certifikata uspešno izpeljati predlagane ukrepe, ki jih na podlagi ciljev, ki jih želi doseči z izvedbo projekta, prilagodi v sodelovanju s koordinatorjem Športne unije Slovenije.

Načrt s predlaganimi ukrepi predstavimo organizaciji na podlagi dobljenih rezultatov posnetka stanja.

Ukrepi na nivoju organizacije:

 • Podpis pogodbe o medsebojnem sodelovanju
 • Določitev odgovorne osebe oz. skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Pregled in sprejetje načrta promocije zdravja
 • Ustvarjanje okolja za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Sprejem terminskega plana aktivnosti

Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja:

 • Ergonomija: pregled delovnih mest in delavnica
 • Kineziologija in aktivni odmor na delovnem mestu
 • Prehrana na delovnem mestu in antropometrične meritve
 • Zdrav življenjski slog

Organizacija dela in delovna ureditev:

 • Organizacija in vodenje
 • Coaching
 • Gibljiv delovni čas
 • Motivacija zaposlenih
 • Pravilna komunikacija

Individualni ukrepi za zaposlene:

 • Delavnica: Spopadanje s stresom
 • Delavnica: Spodbujajmo gibanje in Zdrav življenski slog;
 • Antropometrične meritve sestave telesa
 • Motivacija zaposlenih
 • Teambuildingi
 • Druženje ob športu
 • Testiranje splošne telesne pripravljenosti – Euro Fitnes Badge
 • Vključevanje v športna društva širom Slovenije