Okvirna naložba

Naložba v zdravje zaposlenih in pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija (ZPO) zajema:

  • Gibalna značka splošne telesne pripravljenosti – EFB;
  • Posnetek stanja (posnetek trenutnega stanja v organizaciji in ocena potreb, predlog ukrepov, priprava implementacijskega načrta, spremljanje in vrednotenje izvedbe ukrepov ter strokovna podpora notranjemu promotorju);
  • Spremljanje in svetovanje pri izvedbi programa;
  • Certifikat Zdravju prijazna organizacija.

Dodatno iz ponudbe:

  • Organizacija in izvedba delavnic Ergonomije in Nordijske hoje;
  • Izvedba delavnice 10 minut za zdravje in uporaba podpornih orodij;
  • Pomoč pri povezovanju s športnimi organizacijami in društvi;

V kolikor nosilec postopka certificiranja s koordinatorjem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov znotraj podjetja potrebnih več vzporednih postopkov, organizacija (prijavitelj) nosi stroške za posamezne postopke.


Več informacij o programu:

Polona Štajnar, certificirana svetovalka promocije zdravja pri delu

Vodja programa Zdravju prijazna organizacija

polona.stajnar@sportna-unija.si

GSM: +386 41 789 232