Učinki

Pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija ima kratkoročne in dolgoročne učinke v organizaciji. Vlaganje v zdravje zaposlenih je dolgoročna naložba, od katere nimajo koristi le zaposleni ali organizacija, temveč celotna družba in okolje v katerem posameznik živi, dela in ustvarja.

 

Vodstvo … Z implementacijo ukrepov ZPO vodstvo odraža zavedanje o pomembnosti zdravja, izkazuje skrb za slehernega zaposlenega, sporoča, da je zrelo za spremembe in nove načine delovanja ter je pripravljeno vlagati v dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje) s čimer dokazuje, da je uspešnost podjetja odvisna od vseh zaposlenih.
 
Zaposleni … Organizacija s certifikatom ZPO svojim zaposlenim sporoča, da je zdravje zaposlenih tudi njihova domena. S skrbjo za zdravje se poveča zadovoljstvo zaposlenih in njihova pripadnost organizaciji. Z gibanjem in uravnoteženo prehrano se utrdijo medosebne vezi in poveča sproščenost. Zaposleni se fizično in psihično bolje počutijo, se lažje soočajo s stresnimi situacijami ter imajo več energije in motivacije za produktivno delo.
 
Organizacija … Izvajanje ukrepov vodi k ekonomsko učinkovitejši organizaciji z večjo produktivnostjo. Zmanjša se absentizem, poveča se organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, organizacija pridobi na ugledu.
 
Družbena odgovornost ... Vse več je organizacij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti svojega vpliva na družbo, ki upošteva soodvisnost in izkazuje svoja prizadevanja za celovitost in uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih same organizacije in drugih organizacij.