Ukrepi za delni pristop k projektu

Organizacija za delni pristop k projektu izvede vseh 5 ukrepov na nivoju organizacije ter izbrati in uspešno izpeljati enega izmed štirih sklop ukrepov.

Ukrepi na nivoju organizacije:
 • Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • Določitev odgovorne osebe oz. skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Priprava načrta promocije zdravja - Zdravju prijazna organizacija
 • Ustvarjanje okolja za izvedbo ukrepov programa promocije zdravja na delovnem mestu
 • Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni aktivni odmor na delovnem mestu
 
Sklop 1 - Ukrepi za izboljšanje telesnega zdravja:
 • Seminar - Predstavitev projekta Zdravju prijazna organizacija vsem zaposlenim z uporabo strokovnih podpornih orodij: koledar in plakat z vajami, video posnetki
 • Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni aktivni odmor na delovnem mestu
 • Testiranje splošne telesne pripravljenosti - European Fitness Badge (EFB) 
 • Delavnica nordijske hoje

Sklop 2 - Ukrepi na področju zdrave in uravnotežene prehrane:

 • Delavnica prehranjevalne navade in možnosti prehranjevanja v delovnem času
 • Delavnica priprave zdravih in uravnoteženih obrokov
 
Sklop 3 - Ukrepi na področju psihosocialnega zdravja:
 • Soočanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Delavnica zasvojenost in medsebojni odnosi
 • Komunikacija in reševanje konfliktov

Sklop 4 - Ukrepi na področju ergonomije:

 • Seminar – Ergonimija na delovnem mestu
 • Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni aktivni odmor na delovnem mestu


Strošek delne izvedbe zajema:

 • seminar - Predstavitev projekta Zdravju prijazna organizacija vsem zaposlenim
 • koordinacijo (posnetek trenutnega stanja v organizaciji in ocena potreb, predlog ukrepov, priprava implementacijskega načrta)
 • spremljanje in vrednotenje izvedbe ukrepov ter strokovna podpora notranjemu promotorju v organizaciji
 • izvedbo meritev splošne telesne pripravljenosti – (Europien Fitness Badge)
 • pomoč pri povezovanju z strokovnjaki posameznih področij
 • organizacijo in realizacijo delavnic (od 2 - 4 delavnice)
 • pomoč pri povezovanju s športnimi organizacijami
 • 30% popust pri nakupu podpornih orodij