Ukrepi za delni pristop k projektu

Organizacija za delni pristop k projektu izvede vse 4 ukrepe na nivoju organizacije ter izbere in uspešno izpelje enega izmed štirih sklopov ukrepov.

Ukrepi na nivoju organizacije:
 • Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • Določitev odgovorne osebe oz. skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Priprava načrta promocije zdravja - Zdravju prijazna organizacija
 • Ustvarjanje okolja za izvedbo ukrepov programa promocije zdravja na delovnem mestu
Sklop 1 - Ukrepi za izboljšanje zdravega življenjskega sloga in spodbujanje gibanja:
 • Seminar - predstavitev projekta Zdravju prijazna organizacija zaposlenim, z uporabo strokovnih podpornih orodij: koledar in plakat z vajami, video posnetki
 • Izvedba ankete med zaposlenimi
 • Delavnica nordijske hoje
 • Pridobitev gibalne značke - testiranje splošne telesne pripravljenosti - (EFB)
 • Delavnica - Pomen gibanja in uvedba aktivnih odmorov na delovnem mestu
 • Vodeni 10 minutni aktivni odmori na delovnem mestu (min. 10 terminov)
 • Vodene vadbe

Sklop 2 - Ukrepi na področju zdrave in uravnotežene prehrane:

 • Delavnica prehranjevalne navade in možnosti prehranjevanja v delovnem času
 • Delavnica priprave zdravih in uravnoteženih obrokov
 • Pridobitev gibalne značke - testiranje splošne telesne pripravljenosti - (EFB)
 • Izvedba ankete med zaposlenimi
Sklop 3 - Ukrepi na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja:
 • Soočanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Komunikacija in reševanje konfliktov
 • Izvedba ankete med zaposlenimi
 • Pridobitev gibalne značke - testiranje splošne telesne pripravljenosti - (EFB)
 • Delavnica nordijske hoje

Sklop 4 - Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja in ergonomija delovnih mest:

 • Seminar – Ergonimija na delovnem mestu
 • Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni aktivni odmor na delovnem mestu
 • Izvedba ankete med zaposlenimi
 • Pridobitev gibalne značke - testiranje splošne telesne pripravljenosti - (EFB)
 • Dan brez dvigal
 • Plakati z vajami na delovnem mestu
 • Video posnetki z vajami na delovnem mestu